Untitled Document
   ħ
۾ 2006 01 09 ÷ download Hit 9033
(ͮ) ħ ()

Ī( ٣)

1. (ή) 2. (ή) 3. (ή) 4. ȣ(ڦ) 5. ⱸ(Ϣ) 6. () 7. () 8. Ȱ() 9. (ެ̰) 10. (ެ) 11. ̿() 12. () 13. ҳ(嗉ҥ) 14. (脉) 15. 쳶(ҥ) 16. ͸(脉) 17. (趐) 18. ÷(ޫ) 19. ͱ() 20. ô() 21. (ڭ) 22. ̱(ڭ) 23. () 24. (Ӯ) 25. () 26. (ض) 27. () 28. () 29. (脉) 30. (胯Ү) 31. (胯) 32. () 33. () 34. ()
ħ
ħ
Untitled Document